Projecten

Schouten Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financiële steun aan projecten, zoals:

Op internationaal gebied:

  • Het sponsoren van kinderen in hun levensbehoefte en onderwijs
  • Het organiseren en stimuleren van vaardigheidstrainingen voor mannen en vrouwen om de mogelijkheid tot ander en beter werk te vergroten
  • Het bijdragen aan Bijbelvertalingen
  • Het bijdragen aan radio uitzendingen in moeilijk bereikbare gebieden met christelijke boodschap
  • Ondersteuning van bijbelverspreiding

In de regio:

  • Het stimuleren van Christelijk kinder - en jeugdwerk
  • De ondersteuning van de begeleiding van mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking