Investeren in kansarmen door te delen in rijkdom

Schouten Foundation investeert in een beter leven voor minder bedeelden, dichtbij en ver weg.

Over onze stichting

Hoe wij helpen

Schouten Foundation tracht haar doelen te verwezenlijken door financiële steun aan projecten met betrekking tot:

  • Armoede bestrijding
  • Bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • Ondersteuning van Christenen die onderdrukt worden
  • Evangelisatie en gemeente opbouw
  • Ondersteuning Christelijk kinder- en jeugdwerk
  • Ondersteuning van goede doelen in de regio

'Sinds de oprichting van onze stichting hebben wij veel aanvragen ontvangen.  Wij hebben besloten om met onze stichting een aantal vaste doelen te steunen en geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen.'

Missie/visie

Schouten Foundation wil graag haar rijkdom met anderen delen. Dit doet zij door financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen.

Schouten Foundation neemt de Bijbel als uitgangspunt bij al haar handelen.