Wat we doen

Visie/Missie

Schouten Foundation wil graag haar rijkdom met anderen delen. Dit doet zij door financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen.

Schouten Foundation neemt de Bijbel als uitgangspunt bij al haar handelen.

Doel

Schouten Foundation heeft ten doel:

  • Armoede bestrijding
  • Bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • Ondersteuning van Christenen die onderdrukt worden
  • Evangelisatie en gemeente opbouw
  • Ondersteuning Christelijk kinder- en jeugdwerk
  • Ondersteuning van goede doelen in de regio

Strategie

Schouten Foundation ondersteunt financieel de projecten die onder de doelstellingen van de Stichting vallen.

Om te kunnen bepalen of de projecten onder deze doelstellingen van de Stichting vallen, stellen wij de volgende criteria:

  1. De projecten zullen worden geselecteerd op basis van hun staat van dienst en hun bewezen toewijding.
  2. Het projectplan moet duidelijk doelstelling, activiteit, budget en de uiteindelijke beoogde impact omschrijven.
  3. Het toegekende bedrag zal via de bankrekening van Schouten Foundation worden overgemaakt aan het betreffende doel.

Het ontwikkelingswerk en de voortgang zullen worden gemeld in de jaarverslag van Schouten Foundation, bestaande uit een financieel en een narratief jaarrapport over de voortgang van de projecten.

Monitoring

De gesponsorde projecten verstrekken Schouten Foundation een narratief en een financieel jaarrapport. Schouten Foundation zal, indien zij dat nodig acht, de ondersteunde projecten bezoeken om de voortgang ervan te beoordelen en te evalueren.

'Sinds de oprichting van onze stichting hebben wij veel aanvragen ontvangen.  Wij hebben besloten om met onze stichting een aantal vaste doelen te steunen en geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen.'

 

Projecten

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.